NEDĚLE
Památka Páně v   9:30 přes Zoom
Hlásání Božího Slova v 10:30 přes Zoom
➤ Spustit ZOOM

Archiv

23. 5. 2021 - Pán Ježíš ve 12 letech v chrámě

16. 5. 2021 - A on dal některé apoštoly...

9. 5. 2021 - Rozmanitost a účel darů v Kristově těle - pokračování

2. 5. 2021 - Radost

25. 4. 2021 - Syn plný milosti a pravdy

18. 4. 2021 - Rozmanitost a účel darů v Kristově těle

11. 4. 2021 - Hlas Pána Ježíše v bouři

4. 4. 2021 -

28. 3. 2021 - Král David

21. 3. 2021 - Nenáviděli mne bez příčiny.

14. 3. 2021 - Galerie svědků víry - Noe

7. 3. 2021 - Svoboda v Kristu

28. 2. 2021 - Církev- Kristovo tělo

21. 2. 2021 - Filip a Etiopan

14. 2. 2021 - Judští králové - Boží jednání s judskými králi 2.Par 11-16

7. 2. 2021 - Církev - počátek, budování, naděje

31. 1. 2021 - Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka.

24. 1. 2021 - Posilni se a buď odvážný

17. 1. 2021 - Hřích a smrt skrze Adama, život a spravedlnost v Kristu

10. 1. 2021 - Lidská stránka zaslíbení: I budete mým lidem a já budu vaším Bohem.

3. 1. 2021 - Nemilujte svět ani to, co je ve světě.

27. 12. 2020 - Muž moudrý, muž blázen

20. 12. 2020 - Svědectví Jana křtitele

13. 12. 2020 - Vztah ke svobodě

6. 12. 2020 - Dobrý pastýř

29. 11. 2020 - Boží charakter v knize Ezechiel

22. 11. 2020 - Já jsem vzkříšení i život. Jan 11,25

15. 11. 2020 - Zkoumejte, co se líbí Pánu

8. 11. 2020 - A ukazuji vám ještě mnohem vzácnější cestu. 1.Kor 12,31

1. 11. 2020 - Hospodine, ty mě znáš

25. 10. 2020 - Vírou Mojžíš opustil Egypt

2. 8. 2020 - A buďte vdečni

26. 7. 2020 - V lidském kralování vládne Bůh Nejvyšší

28. 6. 2020 - Davidův postoj k Hospodinovu pomazanému

21. 6. 2020 - Dobrý a zlý poklad srdce

14. 6. 2020 - Setkání ap. Pavla se staršími z Efesu v Milétu

7. 6. 2020 - Čtyři věci, které máme v Kristu

31. 5. 2020 - Spravedliví

24. 5. 2020 - Boží správa (oikonomia) vs lidská politika

17. 5. 2020 - Boží milost

10. 5. 2020 - Nepomíjivý věnec

3. 5. 2020 - Studnice živé vody

26. 4. 2020 - Davidova modlitba

19. 4. 2020 - Neměnný Bůh

12. 4. 2020 - Svoboda vs otroctví

5. 4. 2020 - Radost a naplnění jako následek poznávání Božího Slova

29. 3. 2020 - Smrti, kde je tvé vítězství?

22. 3. 2020 - Já jsem ta pravá vinná réva