Nabídka vzdělávací duchovní literatury

Na adrese www.kresina.org si můžete objednat knihy Luboše Pavla Křesiny. Jedná se o velmi kvalitní biblické výklady, které se podrobně zabývají předměty, jež jsou v křesťanstvu značně opomíjeny. V sekci audio je možné stáhnout záznamy jeho proslovů.

Dále uvádíme odkaz na spisek Přímé stezky pro dítky Boží, Alexander Marshall, překlad František Jan Křesina.