ČTVRTEK
Biblické shromáždění v 19:00
 
NEDĚLE
Památka Páně v   9:30
Hlásání Božího Slova v 10:30

Odkaz na Zoom


Jsme skupina věřících, která se pravidelně schází k společným oslavám Boha, studiu Bible a modlitbám. Toužíme růst v lásce k Bohu, vše konat v souladu s Jeho vůlí, v lásce povzbuzovat jeden druhého ve víře, jak nám Kristus přikázal, a šířit dobrou zprávu o odpuštění hříchů skrze víru v Pána Ježíše. Zjistit více...


Zamýšlíte se nad smyslem Vašeho života? Uvažujete, zda existuje Bůh? Nebo v Něj třeba už určitým způsobem věříte, ale nechodíte do žádného kostela nebo církevního společenství? Máte otázky ohledně Boha, víry, křesťanství, církve, apod.? Kromě “oficiálních” shromáždění máme každé 1. úterý v měsíci od 18 hodin neformální setkání u kávy a čaje. Zjistit více...