Sbor věřících v Pána Ježíše Krista - Praha Spořilov
 
Modlitebna
KDO JSME
ČEMU VĚŘÍME
NAVŠTIVTE NÁS
KALENDÁŘ
NABÍDKA VZDĚLÁVACÍ DUCHOVNÍ LITERATURY
PŘÍMÉ STEZKY PRO DÍTKY BOŽÍ
AUDIO
AUDIO NAHRÁVKY LPK
BIBLICKÉ KORESPONDENČNÍ KURZY
 

 

Jsme skupina věřících, která se pravidelně schází k společným oslavám Boha, studiu Bible a modlitbám. Toužíme růst v lásce k Bohu, vše konat v souladu s Jeho vůlí, v lásce povzbuzovat jeden druhého ve víře, jak nám Kristus přikázal, a šířit dobrou zprávu o odpuštění hříchů skrze víru v Pána Ježíše.

čtěte dále