Nabídka vzdělávací duchovní literatury


   Na adrese www.kresina.org si můžete objednat knihy bratra Luboše Pavla Křesiny. Jedná se o velmi kvalitní biblické výklady, které se podrobně zabývají předměty, jež jsou v křesťanstvu značně opomíjeny.