<< 09 / 2017 >>
administrace
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
    1
2
3
4
BOHÁČOVI ml.
5
6
7
Úvod do listu
2Pt 1,1-2
Jonatán Tomala (5)
8
Mládež: Shrnutí Judovy epištoly (Luboš)
Ju 1,1-25
Marie Štoková (27)
9
Zbyněk Tomiška st. (56)
10
Ondřej Suchomel (38)
Helena Turoňová (72)
11
BOHÁČOVI st.
Jakub Tesař (16)
12
13
14
Účastníci Božské přirozenosti / Vzácná a drahá zaslíbení
2Pt 1,3-4
15
Mládež: Pán Ježíš ve 12 letech (Suchomelovi st.)
Lk 2,41-52
16
17
Milena Odvárková (65)
Petr Turoň (73)
18
BURIANOVI
19
20
21
Na co máme vynaložit všechnu snahu?
2Pt 1,5-7
22
Mládež: Pokušení na poušti (Suchomelovi ml.)
Lk 4,1-13
23
Věra Hanková (87)
24
25
MALÍKOVI
26
27
28
Upevňování našeho povolání
2Pt 1,8-11
29
mládež nebude
30
David Tomala (38)
 
tisk čtvrtečního plánku